Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy
29.9.2020

Na blogu školy si přečtěte Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy na Základní škole v Chomutově, Na příkopech 895 s účinností od 30. 9. 2020.

Úprava doby výuky v den konání voleb dne 2. října 2020
25.9.2020

Přečtěte si na blogu školy důležité upozornění ředitele školy o úpravě doby výuky v den konání voleb dne 2. října 2020. Dovíte se, jak bude organizován konec výuky a odchody žáků ze ŠD.

 

Paseky? Kam to jedeme, ptali se žáci 6. ročníků.
24.9.2020

Na blogu školy najdete článek o výjezdu našich "šesťáků" na týdenní pobyt.

Rozhodnutí ředitele Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895
9.9.2020

Milé děti, vážení rodiče a návštěvníci naší školy, prosím, přečtěte se Rozhodnutí ředitele školy v článku sekce Blog školy, které se týká použití ochranných roušek ve škole.

Dočasná změna výdeje oběda do jídlonosiče
2.9.2020

Vážení rodiče,

v případě nemoci Vašeho dítěte se oběd do jídlonosičů vydává jen první den nemoci. Jídlo odebírané do jídlonosiče je nutno odebrat pouze v čase 11:15 - 11:30. Výdej jídla do jídlonosiče se provádí ve školní jídelně pouze u výdejního okénka a současně připomínáme, že stále platí povinnost mít v budově školy nasazenou ochrannou roušku.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Hledáme učitele s aprobací Pracovní činnosti
29.8.2020

Přijmeme kvalifikovaného aprobovaného učitele pracovních činností
(dílnaře). Na dobu určitou pro školní rok 2020/2021, úvazek tři hodiny týdně.
Zájemci se mohou hlásit osobně ve škole, na mail: skola@3zscv.cz nebo
telefonicky na 474 651 418.

Miloslav Hons, ředitel školy

Změna provozu školní družiny od 1. září 2020
28.8.2020

Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci budovy školní družiny, dochází ke změně provozu. Důležité informace najdete v tomto článku.

Oznámení - platba stravného na měsíc září 2020
19.8.2020

Konec prázdnin se blíží a je třeba myslet na nový školní rok. S tím souvisí zajištění obědů pro Vašeho školáka. Prodej stravného na měsíc září 2020 bude zahájen již příští týden a to v předem stanovených dnech. Více informací naleznete v tomto článku nebo v sekci Jídelna -> Oznamení vedoucí školní jídelny.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Dlouholetá spolupráce s klubem zápasu CZECH WRESTLING Chomutov
13.8.2020

Přečtěte si zajímavé informace o dlouholeté spolupráci naší školy s klubem zápasu v tomto článku v sekci "Spolupráce s externími organizacemi".

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Mapa webu

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021

Vloženo: 7.5.2020 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 367x
Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu
s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl takto:

 

Děti uvedené pod těmito identifikačními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání

v Základní škole Chomutov, Na Příkopech 895 od 1. 9. 2020:

 

EM9GQ    

90RI2    

RLQ57    

8BH7Y    

5KFSQ    

4WCX1    

SI5O5    

*ARU1Y    

GN67V    

2NO41    

0ZJ2Q    

9LX5Y    

43BIP    

AKORR    

6NFJL    

*RPSSL    

XGSYX    

UC8NE    

NSRUW    

G5VXO    

V3KNA    

SA0PQ    

5FV5Z    

*XUOPE    

PXXW5    

HLZGK    

6RTGB    

PEVBT    

JJDIT    

Q2OZ5    

10A44    

*0GXB7    

1D3VH    

CVVVJ    

AB1CD    

XL3Y1    

OULXJ    

SEPC2    

 

*C0O12    

NPN23    

5G2KT    

VGWWW    

IE823    

VFS83    

ADTUI    

*SQGT3    

*39LA4    

5LKYP    

B8L90    

HO9EO    

XSNT8    

2CORA    

Y9BQM    

*J9WZH    

*OMDU3    

KBTC4    

3V6L2    

MLTP2    

DH7ZU    

H9B3M    

R74TD    

*YKHRH    

*G3QGN    

NYS3S    

NRS3F    

LEOPW    

5W3FD    

6XZJH    

9B5RD    

*V0V7A    

*RT083    

5EH5A    

F7IEB    

HY051    

A6D11    

2TGWU    

F8WJY    

*FJZWV    

*2BIP9    

             

*0G41C    

             

*AKV8O    

 

*Žádost o odklad počátku povinné školní docházky.

 

Právní dokument naeznete zde (Velikost: 85.7 kB).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení/zveřejněním. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Miloslav Hons, ředitel školy

Zveřejněno: 7. 5. 2020

 

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění.