Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků
15.6.2020

Schůzka se uskuteční v pondělí 22. 6. 202016 hodin ve školní jídelně v budově ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 (hlavní vchod školy z ulice Na Příkopech).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme rodiče, aby se dostavili bez dětí. Děkujeme.

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Ředitelské volno
8.6.2020

Ředitel školy rozhodl O udělení ředitelského volna na pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

Informace vedoucí školní jídelny - stravné na měsíc červen 2020
28.5.2020

O platbě stravného na poslední měsíc školního roku červen si přečtěte v tomto článku.

Eliška Marešová

vedoucí školní jídelny

Organizace docházky do školy žáků 6. - 8. ročníků od 8. 6. 2020
27.5.2020

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 může Vaše dítě docházet do školy. Prosím, přečtěte si pečlivě následující článek, kde jsou informace pro tuto docházku a veškeré nutné dokumenty, které je potřeba doručit do školy do 3. 6. 2020.

Miloslav Hons

ředitel školy

Vážení rodiče žáků 1. stupně, kteří od 25. 5. 2020 budou docházet do školy,
21.5.2020

nezapoměňte objednat obědy pro své dítě (pokud jste v návratce uvedli, že chcete pro Vaše dítě  zajistit obědy ve školní jídelně), pomocí objednávek přes internet (týká se i rodičů, kteří platí stravné na účet školy) na účtu strávníka. Objednávky oběda musíte provést sami, nejpozději však do pátku 21. 5. 2020. Jinak Vaše dítě nebude mít oběd zajištěn.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Změna termínu ŠvP pro 5. ročníky
15.5.2020

Vážení rodiče žáků 5. ročníku,

vzhledem k situaci vzniklé koronavirovou pandemií nemůžeme uskutečnit ŠvP v původním termínu. Navrhujeme jiný termín. Více informací a návratku najdete v tomto článku. Prosím o doručení návratky nejpozději do 19. 5. 2020.

Miloslav Hons, ředitel školy

Organizace docházky do školy žáků 1. stupně od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 může Vaše dítě docházet do školy. Prosím, přečtěte si pečlivě následující článek, kde jsou pravidla pro tuto docházku a veškeré nutné dokumenty, které je potřeba doručit do školy do 18. 5. 2020.

Miloslav Hons

ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Výuka 9. ročníků od 11. 5. 2020
4.5.2020

Přečtěte si na blogu školy informace o organizaci výuky (konzultacích) pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020.

Sportovní třída 2020/2021
9.4.2020

Termín podávání přihlášek do sportovní třídy šk. roku 2020/2021 je prodloužen do 22. 5. 2020. Přihlášku a více informací naleznete v článku.

Otevřen zápis do 1. tříd šk. roku 2020/2021
2.4.2020

Další informace zde

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021
31.3.2020

Odbor školství Magistrátu Města Chomutov vydal souhrnné informace o Zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2020/2021 pro všechny školy v Chomutově. Tyto nové informace a celý dokument najdete zde.

Mapa webu

Zápis do 1. tříd 2020 - 2021

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto stanoveném náhradním termínu 20. 4. 2020 – 30. 4. 2020 (přihlášky lze zasílat již od 2. 4. 2020).

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021
 
1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole
2. Pokud je to možné, preferujeme podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole
Vyplněním online formuláře - zde a jeho vytištěním, podepsáním a  zasláním
a) do datové schránky 2syw2ge
b) nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu skola@3zscv.cz
c) nebo klasickou poštou. Také je možné obálku osobně vhodit do schránky umístěné na budově školy u hlavního vchodu.
 
Údaje v přihlášce budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce) následně při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace, a na kterou budete pozváni prostřednictvím webových stránek nebo vašeho kontaktního e-mailu.
 
3. Pokud zaslání není možné žádným z těchto způsobů, pak lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech 29. 4. – 30. 4. 2020, do kanceláře školy, v čase od 7:30 do 16:00 hodin. Při osobním předání bude ověřen RL dítěte a OP rodiče ihned.
Formulář přihlášky ke vzdělání si lze vyzvednout v kanceláři školy v pondělí až pátek vždy od 9:00  do 12:00 hodin.
 
Jak na odklad školní docházky?
V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, pak vyplníte ještě jeden dokument /Žádost o odklad povinné školní docházky/ a přiložíte zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu od lékaře /pediatra-obvodního lékaře Vašeho dítěte/ nebo klinického psychologa.
 
Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2019, musí přihlásit dítě k zápisu.
 
 
V případě nejasností volejte na telefonní číslo: 474 651 418 (pondělí až pátek - od 9 do 12 hodin) nebo nás kontaktujte na e-mail: skola@3zscv.cz.
 
Školní družina pro budoucí prvňáčky

Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Škola pro plánování chodu školní družiny v příštím školním roce potřebuje zjistit předběžný počet zájemců z řad budoucích prvňáčků. Dotazník není závazný. Slouží pro zjištění orientačních počtů. Děkujeme.

dotazník k vyplnění