Kotva

Šablony Na Příkopech III.

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 3028x

Příjemce dotace: Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

Název projektu: Šablony Na Příkopech III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020937

Období realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.114.892,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Zahraniční stáže
  • Kluby pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den v ZŠ
  • Projektový den mimo ZŠ

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.