Kotva

Infrastruktura ZŠ Chomutov - Informace o projektu


Název projektu: Základní školy v Chomutově - Rekonstrukce a modernizace učebny ve vazbě na klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, bezbariérové přístupy a modernizace konektivity

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004160

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program (IROP) ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj Ústeckého kraje

 

Příjemce dotace: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

 

Realizované aktivity:

  • 1x odborná učebna jazyků,
  • 1x odborná učebna přírodních věd,
  • 1x školní poradenské pracoviště,
  • 1x serverovna, datová internetová síť + aktivní bezpečnostní prvky v celé základní škole,
  • 1x okrasný strom,
  • 1x schodolez,
  • 1x bezbariérová toaleta,
  • 1x bezbariérová rampa

 

 

 

Partneři a projekty