Kotva

Šablony Na Příkopech

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 3789x

Příjemce dotace: Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

Název projektu: Šablony Na Příkopech II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012929

Období realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.844.018,- Kč hradíme následující aktivity:

 • Základní škola
 • Kariérový poradce
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - ICT
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ
 • Tandemová výuka
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Badatelský klub pro žáky ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole pro žáky ZŠ
 • Projektový den mimo školu pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Školní družina
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - polytechnika
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD
 • Projektový den ve ŠD

Partneři a projekty