Kotva

Projekty na naší škole

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 4573x

Naše škola se již několik let zapojuje do různých projektů, jak zahraničních, tak i do projektů v rámci Evropských strukturálních fondů.

Vše začalo jazykovým kurzem v Glasgově a tím, že žádný ředitel české školy nechtěl jet na projekt ARION do Rumunska. Dnes už s touto školou spolupracujeme 11. rokem a současný projekt, který právě začal setkáním koordinátorů u nás v Chomutově, The Way People Live In Different Countries, je už třetím společným mezinárodním projektem.

Vzniklá skupina se dále setkávala a nadále setkává – v průběhu 10 let jsme se dále setkávali na školách, ministerstvech, školní inspekci, ale i na horách a v rodinách. Začali jsme symbolicky v Bruselu a pokrčovali v Německu, Francii, Švédsku, Turecku, opět v Rumunsku a dvakrát byli kolegové i u nás. Jako menší zpestření všichni absolvovali i malý lyžařský kurz u nás na Klínovci.

Sněhová koule mezinárodních vztahů a aktivit se stále zvětšovala a vypadávali z ní i další akce. Naše škola připravila dvakrát projekt pro odborníky ve vzdělávaní tzv. SVES na téma How Attract Youn Poeple To VET Schools. Sami jsme se těchto SVES akcí také několikrát účastnili. Například ve Švédsku, Turecku, Kajmanských ostrovech, Dánsku.

Vynikající byl projekt Traditions Under The European Sky – výměna zkušeností a návštěva škol v Turecku, Portugalsku, Rumunsku a Litvě to byly neocenitelné zážitky jak pro děti, tak i učitele.

ŘŠ zastupoval i na výročním zasedání sekce SVES v Řecku naší národní agenturu (Dnešní Dům zahraniční spolupráce)

Využili jsme všech možností, abychom poslali naše učitele i žáky na jazykové kurzy a stínování. Byli jsme v Německu, Portugalsku, Irsku, Rumunsku, vícekrát v Turecku, na Maltě, ale také na školách na Azorských ostrovech.

Kolega Láďa Chabr vstavoval a vedl výtvarný seminář u našich partnerů v Moskvě.

ŘŠ je už více jak 15 let členem pedagogického networku Trvalá Obnova Školy, ve kterém se aktivně podílí také na zajišťování mezinárodních kontaktů, výjezdů a další spolupráce. Společně jsme byli ve Slovinsku, Chorvatsku, ve Finsku, v Británii a také na Islandu.

Ale pomáháme i jiným školám včetně středních. Poděkování se nám dostalo od kolegů ze základních škol z Kladna a Uherského Hradiště.

Prostě je to perfektní a velké poděkování patří hlavně zřizovateli, který nás prostřednictvím odboru školství a jmenovitě díky vedoucí Bc. Dagmar Mikovcové vždy aktivně podporovali.

Do našich aktivit jsme dokonce zapojili i bývalého ministra školství Portugalské republiky, který přijal pozvání ŘŠ na tzv. Letní školu TOŠ.

A koho ještě zmínit? Určitě naše děti, na všech akcích byly perfektní, a také jejich rodiče, Bez jejich aktivního zapojení by mnoho věcí prostě být nemohlo.

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy

 

Partneři a projekty