Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady při Základní škole Chomutov, Na Příkopech 895 za zákonné zástupce žáků.
23.10.2020

Výsledky voleb do Školské rady, které se uskutečnily ve dne 21. a 22. 10 2020 najdete v tomto článku.

Důležitá upozornění pro rodiče žáků
10.10.2020
  • Termíny distanční výuky a podzimních prázdnin - organizaci a termíny distanční výuky pouze pro žáky II. stupně naleznete na blogu školy nebo zde.
  • Školní jídelna - odhlášení oběda v době distanční výuky v případě, že jídlo nebude odebráno do jídlonosiče. Více informací zde.
  • Volby do Školské rady proběhnou ve dnech 21. - 22. 10. 2020 vždy od 7:30 do 17:00 hodin tajnou volbou ve vestibulu školy vhozením hlasovacího lístku. Více informací zde.

 

 

Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy
29.9.2020

Na blogu školy si přečtěte Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy na Základní škole v Chomutově, Na příkopech 895 s účinností od 30. 9. 2020.

Rozhodnutí ředitele Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895
9.9.2020

Milé děti, vážení rodiče a návštěvníci naší školy, prosím, přečtěte se Rozhodnutí ředitele školy v článku sekce Blog školy, které se týká použití ochranných roušek ve škole.

Dočasná změna výdeje oběda do jídlonosiče
2.9.2020

Vážení rodiče,

v případě nemoci Vašeho dítěte se oběd do jídlonosičů vydává jen první den nemoci. Jídlo odebírané do jídlonosiče je nutno odebrat pouze v čase 11:15 - 11:30. Výdej jídla do jídlonosiče se provádí ve školní jídelně pouze u výdejního okénka a současně připomínáme, že stále platí povinnost mít v budově školy nasazenou ochrannou roušku.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Hledáme učitele s aprobací Pracovní činnosti
29.8.2020

Přijmeme kvalifikovaného aprobovaného učitele pracovních činností
(dílnaře). Na dobu určitou pro školní rok 2020/2021, úvazek tři hodiny týdně.
Zájemci se mohou hlásit osobně ve škole, na mail: skola@3zscv.cz nebo
telefonicky na 474 651 418.

Miloslav Hons, ředitel školy

Změna provozu školní družiny od 1. září 2020
28.8.2020

Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci budovy školní družiny, dochází ke změně provozu. Důležité informace najdete v tomto článku.

Oznámení - platba stravného na měsíc září 2020
19.8.2020

Konec prázdnin se blíží a je třeba myslet na nový školní rok. S tím souvisí zajištění obědů pro Vašeho školáka. Prodej stravného na měsíc září 2020 bude zahájen již příští týden a to v předem stanovených dnech. Více informací naleznete v tomto článku nebo v sekci Jídelna -> Oznamení vedoucí školní jídelny.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Dlouholetá spolupráce s klubem zápasu CZECH WRESTLING Chomutov
13.8.2020

Přečtěte si zajímavé informace o dlouholeté spolupráci naší školy s klubem zápasu v tomto článku v sekci "Spolupráce s externími organizacemi".

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Mapa webu

Projekty na naší škole

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Bímová| Zobrazeno: 3711x |

Naše škola se již několik let zapojuje do různých projektů, jak zahraničních, tak i do projektů v rámci Evropských strukturálních fondů.

Vše začalo jazykovým kurzem v Glasgově a tím, že žádný ředitel české školy nechtěl jet na projekt ARION do Rumunska. Dnes už s touto školou spolupracujeme 11. rokem a současný projekt, který právě začal setkáním koordinátorů u nás v Chomutově, The Way People Live In Different Countries, je už třetím společným mezinárodním projektem.

Vzniklá skupina se dále setkávala a nadále setkává – v průběhu 10 let jsme se dále setkávali na školách, ministerstvech, školní inspekci, ale i na horách a v rodinách. Začali jsme symbolicky v Bruselu a pokrčovali v Německu, Francii, Švédsku, Turecku, opět v Rumunsku a dvakrát byli kolegové i u nás. Jako menší zpestření všichni absolvovali i malý lyžařský kurz u nás na Klínovci.

Sněhová koule mezinárodních vztahů a aktivit se stále zvětšovala a vypadávali z ní i další akce. Naše škola připravila dvakrát projekt pro odborníky ve vzdělávaní tzv. SVES na téma How Attract Youn Poeple To VET Schools. Sami jsme se těchto SVES akcí také několikrát účastnili. Například ve Švédsku, Turecku, Kajmanských ostrovech, Dánsku.

Vynikající byl projekt Traditions Under The European Sky – výměna zkušeností a návštěva škol v Turecku, Portugalsku, Rumunsku a Litvě to byly neocenitelné zážitky jak pro děti, tak i učitele.

ŘŠ zastupoval i na výročním zasedání sekce SVES v Řecku naší národní agenturu (Dnešní Dům zahraniční spolupráce)

Využili jsme všech možností, abychom poslali naše učitele i žáky na jazykové kurzy a stínování. Byli jsme v Německu, Portugalsku, Irsku, Rumunsku, vícekrát v Turecku, na Maltě, ale také na školách na Azorských ostrovech.

Kolega Láďa Chabr vstavoval a vedl výtvarný seminář u našich partnerů v Moskvě.

ŘŠ je už více jak 15 let členem pedagogického networku Trvalá Obnova Školy, ve kterém se aktivně podílí také na zajišťování mezinárodních kontaktů, výjezdů a další spolupráce. Společně jsme byli ve Slovinsku, Chorvatsku, ve Finsku, v Británii a také na Islandu.

Ale pomáháme i jiným školám včetně středních. Poděkování se nám dostalo od kolegů ze základních škol z Kladna a Uherského Hradiště.

Prostě je to perfektní a velké poděkování patří hlavně zřizovateli, který nás prostřednictvím odboru školství a jmenovitě díky vedoucí Bc. Dagmar Mikovcové vždy aktivně podporovali.

Do našich aktivit jsme dokonce zapojili i bývalého ministra školství Portugalské republiky, který přijal pozvání ŘŠ na tzv. Letní školu TOŠ.

A koho ještě zmínit? Určitě naše děti, na všech akcích byly perfektní, a také jejich rodiče, Bez jejich aktivního zapojení by mnoho věcí prostě být nemohlo.

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy