Kotva

Zápis žáků do budoucích 1. tříd pro školní rok 2023 - 2024

Vloženo: 13.3.2023 | Zobrazeno: 19064x

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou v termínu

 

od 12. 4. 2023 do 13. 4. 2023.

  1.  

Zápisy do 1. tříd budou probíhat za osobní přítomnosti dítěte i zákonného zástupce.

Termín zápisu lze rezervovat od 27.3. 2023 do 9.4. 2023 do 20:00 hodin. Přihláška je k dispozici na adrese: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/3zscv/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4530#.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 5/2016 o stanovení školských obvodů, stanovuje ředitel 7 kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání.

Uchazeči budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců podle těchto pravidel:

 

1. Nejprve budou přijati uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském obvodu města Chomutova č. 2, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. (§ 36 školského zákona)

 

2. Dále budou přijati uchazeči, kteří v předcházejícím školním roce byli přijati na ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 a následně jim byl udělen odklad povinné školní docházky.

 

3. Poté budou přijati uchazeči, kteří mají na ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 sourozence. V případě předpokládaného převisu kapacity přijetím všech uchazečů bodu 3, bude pořadí určeno losováním.

 

4. Pokud nebude naplněna kapacita ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895, budou přijati uchazeči mimo školský obvod č. 2. Pořadí bude určeno losováním. Uchazečům budou přidělena čísla jednací dle elektronické registrace. Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku jsou platná od 1. dubna 2022 do odvolání a jsou zveřejněna na veřejně přístupném místě a webových stránkách školy.

 

V Chomutově 13. března 2023

Miloslav Hons, ředitel školy

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.