Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Co je nvého?
6.12.2019

Na blogu školy a v sekci Úspěchy žáků si můžete přečíst články o tom, co se událo za poslední dobu. A nebylo toho málo.

Informace vedoucí školní jídelny
19.11.2019

Přečtěte si informace vedoucí školní jídelny o placení stravného na měsíc prosinec 2019. Informace najdete v sekci Blog školy a také v sekci Jídelna -> Informace vedoucí školní jídelny.

EŽK - známky - web
18.10.2019

ZNÁMKY JSOU STÁLE PŘÍSTUPNÉ PŘES APLIKACI V MOBILU.

Omlouváme se, že se Vám mometálně nezobrazují známky žáků, pokud do systému přistupujete přes internetový prohlížeč (přes počítač). Tento problém způsobila poslední aktualizace systému Bakaláři a problém řešíme.

Děkujeme za pochopení.

odkaz na aplikaci pro mobily

Mapa webu

Zápis žáků do budoucích 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019

Vloženo: 19.8.2015 | Zobrazeno: 9496x |

Zápis dětí, které k 31. srpnu běžného roku dovršily šestý rok věku a dětí, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, ve všech základních školách v Chomutově se koná ve dnech 

 středa  4. dubna 2018 od 14:00 hodin do 17:00 hodin
 čtvrtek 5. dubna 2018 od 14:00 hodin do 17:00 hodin

 • Zapsány budou děti narozené 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, tedy děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let.
 • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
 • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
 • V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy v náhradním termínu.
 • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
 • Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.


Jak na odklad povinné školní docházky?

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy předložit zprávu školského poradenského zařízení s doporučením odkladu.

 • K vyšetření školní zralosti dítěte je třeba se objednat zákonným zástupcem:

  -  v pedagogicko-psychologické poradně  nebo

  -  ve speciálním pedagogickém centru

  Rozhodnutí přineste s sebou k zápisu a současně přineste doporučení pediatra.


(Přípravná třída pro děti, kterým byl udělen ředitelem základní školy odklad školní docházky a u nichž je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj před nástupem do 1. ročníku, v Chomutově je přípravná třída zřízena na: Základní škole Chomutov, Zahradní 5265, Základní škole v Chomutově, Písečná 5144 a Základní škole a Mateřské škole, Chomutov, 17. listopadu 4728).