Kotva

Řád školní družiny

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 5477x

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2019/2020 zůstává nezměněn.

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017/2018 ke stažení 

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2016/2017 ke stažení

 

 • Školní družina umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do zájmových činností, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole před vyučováním, mezi ním i po něm pod odborným pedagogickým dozorem.
 • Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků (1.-3.) na základě rodičem řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek). Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

            a) přihlašování budoucích prvňáčků u zápisu do prvního ročníku

            b) přihlášení současných žáků v průběhu měsíce června

            c) doplnění kapacity ŠD první týden nového školního roku

          Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.

          O zařazení a případných výjimkách rozhoduje ředitel školy.

 • Odhlašování žáka ze ŠD bude akceptováno pouze na základě písemné žádosti rodiče (zákonného zástupce).
 • Podmínky úplaty za ŠD jsou určeny zvláštním předpisem.

          Pokud za žáka není zaplacen poplatek, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

 • Docházka přihlášených žáků je povinná. Doba pobytu se řídí dle požadavků uvedených v zápisním lístku. Nepřítomnost žáků je vhodné včas omluvit.
 • Pokud rodiče potřebují uvolnit žáka jinak, než jak je stanoveno v zápisním lístku, je nutné požádat písemně o uvolnění. (datum, čas, v doprovodu či sám, podpis rodiče).
 • Ráno jsou žáci přijímáni od 5:40 hod. do 7:30 hod. Odpolední činnost začíná po skončení vyučování a trvá do 17 : 00 hod.

          Vzhledem k odpolední výchovné činnosti žádáme rodiče, aby dodržovali čas určený k vyzvedávání žáků (12:30 hod., 13:30 hod., 14:30 hod.).

 • Žák bez dovolení vychovatelky nesmí opustit školní družinu. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Žáci se řídí pokyny všech zaměstnanců školy, respektují je a zachovávají všechna ustanovení školního řádu.
 • K obědu přichází žáci společně pod vedením vychovatelky. Při obědě dbají všech pravidel společenského chování.
 • Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování u vedoucí školní jídelny. Pokud není oběd žáka včas odhlášen, propadá oběd bez náhrady.
 • Žáci nepoužívají hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším i slabším spolužákům a respektují se navzájem.
 • Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužáků či jiných osob.
 • Do školní družiny vstupují žáci přezutí a upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných společenských norem. V prostorách školní družiny dodržují pořádek a čistotu.
 • Příprava na vyučování je žákům umožněna, jinak činnost probíhá převážně formou didaktických her.
 • Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák vybavení či zařízení, rodiče jsou povinni škodu uhradit.
 • Do prostoru školní družiny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
 • V případě nedodržování tohoto řádu může být žák ze školní družiny vyloučen.

 

V Chomutově dne: 31. 8. 2021                                                                     Ředitel školy:

                                                                                                                 Miloslav Hons

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.