Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků
15.6.2020

Schůzka se uskuteční v pondělí 22. 6. 202016 hodin ve školní jídelně v budově ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 (hlavní vchod školy z ulice Na Příkopech).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme rodiče, aby se dostavili bez dětí. Děkujeme.

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Ředitelské volno
8.6.2020

Ředitel školy rozhodl O udělení ředitelského volna na pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

Informace vedoucí školní jídelny - stravné na měsíc červen 2020
28.5.2020

O platbě stravného na poslední měsíc školního roku červen si přečtěte v tomto článku.

Eliška Marešová

vedoucí školní jídelny

Organizace docházky do školy žáků 6. - 8. ročníků od 8. 6. 2020
27.5.2020

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 může Vaše dítě docházet do školy. Prosím, přečtěte si pečlivě následující článek, kde jsou informace pro tuto docházku a veškeré nutné dokumenty, které je potřeba doručit do školy do 3. 6. 2020.

Miloslav Hons

ředitel školy

Vážení rodiče žáků 1. stupně, kteří od 25. 5. 2020 budou docházet do školy,
21.5.2020

nezapoměňte objednat obědy pro své dítě (pokud jste v návratce uvedli, že chcete pro Vaše dítě  zajistit obědy ve školní jídelně), pomocí objednávek přes internet (týká se i rodičů, kteří platí stravné na účet školy) na účtu strávníka. Objednávky oběda musíte provést sami, nejpozději však do pátku 21. 5. 2020. Jinak Vaše dítě nebude mít oběd zajištěn.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Změna termínu ŠvP pro 5. ročníky
15.5.2020

Vážení rodiče žáků 5. ročníku,

vzhledem k situaci vzniklé koronavirovou pandemií nemůžeme uskutečnit ŠvP v původním termínu. Navrhujeme jiný termín. Více informací a návratku najdete v tomto článku. Prosím o doručení návratky nejpozději do 19. 5. 2020.

Miloslav Hons, ředitel školy

Organizace docházky do školy žáků 1. stupně od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 může Vaše dítě docházet do školy. Prosím, přečtěte si pečlivě následující článek, kde jsou pravidla pro tuto docházku a veškeré nutné dokumenty, které je potřeba doručit do školy do 18. 5. 2020.

Miloslav Hons

ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Výuka 9. ročníků od 11. 5. 2020
4.5.2020

Přečtěte si na blogu školy informace o organizaci výuky (konzultacích) pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020.

Sportovní třída 2020/2021
9.4.2020

Termín podávání přihlášek do sportovní třídy šk. roku 2020/2021 je prodloužen do 22. 5. 2020. Přihlášku a více informací naleznete v článku.

Otevřen zápis do 1. tříd šk. roku 2020/2021
2.4.2020

Další informace zde

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021
31.3.2020

Odbor školství Magistrátu Města Chomutov vydal souhrnné informace o Zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2020/2021 pro všechny školy v Chomutově. Tyto nové informace a celý dokument najdete zde.

Mapa webu

Řád školní družiny

Vloženo: 19.8.2015 | Autor: Bímová| Zobrazeno: 3260x |

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2019/2020 zůstává nezměněn.

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017/2018 ke stažení (Velikost: 99.07 kB) 

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2016/2017 ke stažení (Velikost: 118.98 kB)

 

 • Školní družina umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do zájmových činností, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole před vyučováním, mezi ním i po něm pod odborným pedagogickým dozorem.
 • Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků (1.-3.) na základě rodičem řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek). Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

            a) přihlašování budoucích prvňáčků u zápisu do prvního ročníku

            b) přihlášení současných žáků v průběhu měsíce června

            c) doplnění kapacity ŠD první týden nového školního roku

          Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.

          O zařazení a případných výjimkách rozhoduje ředitel školy.

 • Odhlašování žáka ze ŠD bude akceptováno pouze na základě písemné žádosti rodiče (zákonného zástupce).
 • Podmínky úplaty za ŠD jsou určeny zvláštním předpisem.

          Pokud za žáka není zaplacen poplatek, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

 • Docházka přihlášených žáků je povinná. Doba pobytu se řídí dle požadavků uvedených v zápisním lístku. Nepřítomnost žáků je vhodné včas omluvit.
 • Pokud rodiče potřebují uvolnit žáka jinak, než jak je stanoveno v zápisním lístku, je nutné požádat písemně o uvolnění. (datum, čas, v doprovodu či sám, podpis rodiče).
 • Ráno jsou žáci přijímáni od 5:40 hod. do 7:30 hod. Odpolední činnost začíná po skončení vyučování a trvá do 17 : 00 hod.

          Vzhledem k odpolední výchovné činnosti žádáme rodiče, aby dodržovali čas určený k vyzvedávání žáků             (12:30 hod., 13:30 hod., 14:30 hod.).

 • Žák bez dovolení vychovatelky nesmí opustit školní družinu. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Žáci se řídí pokyny všech zaměstnanců školy, respektují je a zachovávají všechna ustanovení školního řádu.
 • K obědu přichází žáci společně pod vedením vychovatelky. Při obědě dbají všech pravidel společenského chování.
 • Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování u vedoucí školní jídelny. Pokud není oběd žáka včas odhlášen, propadá oběd bez náhrady.
 • Žáci nepoužívají hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším i slabším spolužákům a respektují se navzájem.
 • Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužáků či jiných osob.
 • Do školní družiny vstupují žáci přezutí a upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných společenských norem. V prostorách školní družiny dodržují pořádek a čistotu.
 • Příprava na vyučování je žákům umožněna, jinak činnost probíhá převážně formou didaktických her.
 • Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák vybavení či zařízení, rodiče jsou povinni škodu uhradit.
 • Do prostoru školní družiny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
 • V případě nedodržování tohoto řádu může být žák ze školní družiny vyloučen.

 

V Chomutově dne: 31. 8. 2017                                                                     Ředitel školy:

                                                                                                                 Miloslav Hons