Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady při Základní škole Chomutov, Na Příkopech 895 za zákonné zástupce žáků.
23.10.2020

Výsledky voleb do Školské rady, které se uskutečnily ve dne 21. a 22. 10 2020 najdete v tomto článku.

Důležitá upozornění pro rodiče žáků
10.10.2020
 • Termíny distanční výuky a podzimních prázdnin - organizaci a termíny distanční výuky pouze pro žáky II. stupně naleznete na blogu školy nebo zde.
 • Školní jídelna - odhlášení oběda v době distanční výuky v případě, že jídlo nebude odebráno do jídlonosiče. Více informací zde.
 • Volby do Školské rady proběhnou ve dnech 21. - 22. 10. 2020 vždy od 7:30 do 17:00 hodin tajnou volbou ve vestibulu školy vhozením hlasovacího lístku. Více informací zde.

 

 

Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy
29.9.2020

Na blogu školy si přečtěte Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy na Základní škole v Chomutově, Na příkopech 895 s účinností od 30. 9. 2020.

Rozhodnutí ředitele Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895
9.9.2020

Milé děti, vážení rodiče a návštěvníci naší školy, prosím, přečtěte se Rozhodnutí ředitele školy v článku sekce Blog školy, které se týká použití ochranných roušek ve škole.

Dočasná změna výdeje oběda do jídlonosiče
2.9.2020

Vážení rodiče,

v případě nemoci Vašeho dítěte se oběd do jídlonosičů vydává jen první den nemoci. Jídlo odebírané do jídlonosiče je nutno odebrat pouze v čase 11:15 - 11:30. Výdej jídla do jídlonosiče se provádí ve školní jídelně pouze u výdejního okénka a současně připomínáme, že stále platí povinnost mít v budově školy nasazenou ochrannou roušku.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Hledáme učitele s aprobací Pracovní činnosti
29.8.2020

Přijmeme kvalifikovaného aprobovaného učitele pracovních činností
(dílnaře). Na dobu určitou pro školní rok 2020/2021, úvazek tři hodiny týdně.
Zájemci se mohou hlásit osobně ve škole, na mail: skola@3zscv.cz nebo
telefonicky na 474 651 418.

Miloslav Hons, ředitel školy

Změna provozu školní družiny od 1. září 2020
28.8.2020

Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci budovy školní družiny, dochází ke změně provozu. Důležité informace najdete v tomto článku.

Oznámení - platba stravného na měsíc září 2020
19.8.2020

Konec prázdnin se blíží a je třeba myslet na nový školní rok. S tím souvisí zajištění obědů pro Vašeho školáka. Prodej stravného na měsíc září 2020 bude zahájen již příští týden a to v předem stanovených dnech. Více informací naleznete v tomto článku nebo v sekci Jídelna -> Oznamení vedoucí školní jídelny.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Dlouholetá spolupráce s klubem zápasu CZECH WRESTLING Chomutov
13.8.2020

Přečtěte si zajímavé informace o dlouholeté spolupráci naší školy s klubem zápasu v tomto článku v sekci "Spolupráce s externími organizacemi".

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Mapa webu

Řád školní družiny

Vloženo: 19.8.2015 | Autor: Bímová| Zobrazeno: 3590x |

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2019/2020 zůstává nezměněn.

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017/2018 ke stažení (Velikost: 99.07 kB) 

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2016/2017 ke stažení (Velikost: 118.98 kB)

 

 • Školní družina umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do zájmových činností, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole před vyučováním, mezi ním i po něm pod odborným pedagogickým dozorem.
 • Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků (1.-3.) na základě rodičem řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek). Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

            a) přihlašování budoucích prvňáčků u zápisu do prvního ročníku

            b) přihlášení současných žáků v průběhu měsíce června

            c) doplnění kapacity ŠD první týden nového školního roku

          Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.

          O zařazení a případných výjimkách rozhoduje ředitel školy.

 • Odhlašování žáka ze ŠD bude akceptováno pouze na základě písemné žádosti rodiče (zákonného zástupce).
 • Podmínky úplaty za ŠD jsou určeny zvláštním předpisem.

          Pokud za žáka není zaplacen poplatek, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

 • Docházka přihlášených žáků je povinná. Doba pobytu se řídí dle požadavků uvedených v zápisním lístku. Nepřítomnost žáků je vhodné včas omluvit.
 • Pokud rodiče potřebují uvolnit žáka jinak, než jak je stanoveno v zápisním lístku, je nutné požádat písemně o uvolnění. (datum, čas, v doprovodu či sám, podpis rodiče).
 • Ráno jsou žáci přijímáni od 5:40 hod. do 7:30 hod. Odpolední činnost začíná po skončení vyučování a trvá do 17 : 00 hod.

          Vzhledem k odpolední výchovné činnosti žádáme rodiče, aby dodržovali čas určený k vyzvedávání žáků             (12:30 hod., 13:30 hod., 14:30 hod.).

 • Žák bez dovolení vychovatelky nesmí opustit školní družinu. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Žáci se řídí pokyny všech zaměstnanců školy, respektují je a zachovávají všechna ustanovení školního řádu.
 • K obědu přichází žáci společně pod vedením vychovatelky. Při obědě dbají všech pravidel společenského chování.
 • Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování u vedoucí školní jídelny. Pokud není oběd žáka včas odhlášen, propadá oběd bez náhrady.
 • Žáci nepoužívají hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším i slabším spolužákům a respektují se navzájem.
 • Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužáků či jiných osob.
 • Do školní družiny vstupují žáci přezutí a upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných společenských norem. V prostorách školní družiny dodržují pořádek a čistotu.
 • Příprava na vyučování je žákům umožněna, jinak činnost probíhá převážně formou didaktických her.
 • Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák vybavení či zařízení, rodiče jsou povinni škodu uhradit.
 • Do prostoru školní družiny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
 • V případě nedodržování tohoto řádu může být žák ze školní družiny vyloučen.

 

V Chomutově dne: 31. 8. 2017                                                                     Ředitel školy:

                                                                                                                 Miloslav Hons