Kotva

Slovo ředitele CZ

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Křivan | Zobrazeno: 17437x

Milé děti, vážení rodiče a přátelé,

 

otevřeli jste informační stránky nejstarší chomutovské základní školy. Byla postavena v letech 1892-1893 a od r. 1894 se v ní nepřetržitě vyučuje. Po celou dobu své existence se škola různě měnila a vyvíjela. Věřím, že se tento proces nezastaví ani v dnešní době, která nabízí obrovské možnosti všem, kteří ji chtějí využít. My, učitelé, a ostatní pracovníci školy proto usilujeme o to, aby se naše škola stala místem, které bude příjemné nejen našim zaměstnancům, ale především žákům. Jsem přesvědčen, že všem žákům jsou nabízeny stejné příležitosti k úspěchu a radosti. Určitě hodně závisí na žácích samotných a jejich rodičích.

 

Základní koncepce a zaměření naší školy vychází z následujících cílů. Chceme, aby škola byla místem příjemných zážitků, místem formování opravdových přátelství a učitelé byli těmi, na které budou děti rády vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Škola se profiluje svým školním vzdělávacím programem KLÍČ K ŽIVOTU tak, že je zaměřena na výuku předmětu informatika, cizích jazyků a matematiky. Jsme přesvědčeni, že zaměření našeho programu umožňuje zavádět nové formy práce a poznatky moderní pedagogiky a nebrání v dosahování výborných výsledků při klasických metodách výuky. Učitelky na prvním stupni používají genetickou metodu pro výuku čtení a psaní. Vyučujeme Hejného metodou matematiku.

 

Chceme děti i rodiče více vtahovat do dění ve škole, naslouchat jim a přijímat jejich připomínky a nápady. Snažíme se vycházet vstříc odlišnostem jednotlivých žáků a využít jejich schopností. Budeme se snažit vyrovnávat méně příznivé výchozí podmínky jednotlivých žáků. Velkou pozornost budeme trvale věnovat výuce cizích jazyků.

 

Usilujeme o to, aby naše děti uměly správně formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky, názory a nově získané vědomosti. Velký význam přikládáme tomu, aby žáci získali pevné základy ve studiu cizích jazyků, společně s poznáním nezbytnosti jejich aktivní znalosti a touhou po jejich zdokonalování. S tím souvisí i naše snahy o co nejširší využití možností zapojování do různých forem mezinárodní spolupráce. Velký význam přikládáme tomu, aby žáci získali pevné základy ve studiu cizích jazyků, společně s poznáním nezbytnosti jejich aktivní znalosti a touhou po jejich zdokonalování. S tím souvisí i naše snahy o co nejširší využití možností zapojování do různých forem mezinárodní spolupráce.

 

Stále se zabýváme tím, jak ve výchově každého žáka i ve své vlastní práci spojit dvě základní hodnoty - využití svobody s přijetím osobní a společenské zodpovědnosti. Jednou z největších hodnot, kterou můžeme dětem předat, je naučit je odpovědnosti sám za sebe i společné chování. Pouze člověk s vysokou úrovní kvalifikace a vyspělý po stránce morální může být úspěšný a spolehlivý. Obstojí ve společnosti i vůči sobě samému.Změny, které nás neustále provází, naopak nedávají prostor k pasivitě, ale i netoleranci, rasismu a xenofobii. I naše škola se stává multikulturní a snaží se etnickým odlišnostem vyjít vstříc. Vše při zachování OBČANSKÉHO PRINCIPU veškerého dění. Naším vzorem budiž sekulární, liberální školství prvorepublikového typu (politika v žádné podobě do škol nepatří; všichni žáci jsou si rovni, nijak se nerozlišují – jediným rozlišením je prospěch a chování).

 

Na závěr mi dovolte vyjádřit jedno přání směrem ke svým kolegům a rodičům. Berme, v té správné míře, naše děti jako partnery. Nezapomínejme, že jsou obory lidské činnosti (např. práce s informačními technologiemi), kde toho žáci vědí více než my a že jejich postřehy a nápady jim občas můžeme zcela vážně pouze závidět.

 

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.