Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Úprava doby výuky v den konání voleb dne 2. října 2020
25.9.2020

Přečtěte si na blogu školy důležité upozornění ředitele školy o úpravě doby výuky v den konání voleb dne 2. října 2020. Dovíte se, jak bude organizován konec výuky a odchody žáků ze ŠD.

 

Paseky? Kam to jedeme, ptali se žáci 6. ročníků.
24.9.2020

Na blogu školy najdete článek o výjezdu našich "šesťáků" na týdenní pobyt.

Rozhodnutí ředitele Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895
9.9.2020

Milé děti, vážení rodiče a návštěvníci naší školy, prosím, přečtěte se Rozhodnutí ředitele školy v článku sekce Blog školy, které se týká použití ochranných roušek ve škole.

Dočasná změna výdeje oběda do jídlonosiče
2.9.2020

Vážení rodiče,

v případě nemoci Vašeho dítěte se oběd do jídlonosičů vydává jen první den nemoci. Jídlo odebírané do jídlonosiče je nutno odebrat pouze v čase 11:15 - 11:30. Výdej jídla do jídlonosiče se provádí ve školní jídelně pouze u výdejního okénka a současně připomínáme, že stále platí povinnost mít v budově školy nasazenou ochrannou roušku.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Hledáme učitele s aprobací Pracovní činnosti
29.8.2020

Přijmeme kvalifikovaného aprobovaného učitele pracovních činností
(dílnaře). Na dobu určitou pro školní rok 2020/2021, úvazek tři hodiny týdně.
Zájemci se mohou hlásit osobně ve škole, na mail: skola@3zscv.cz nebo
telefonicky na 474 651 418.

Miloslav Hons, ředitel školy

Změna provozu školní družiny od 1. září 2020
28.8.2020

Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci budovy školní družiny, dochází ke změně provozu. Důležité informace najdete v tomto článku.

Oznámení - platba stravného na měsíc září 2020
19.8.2020

Konec prázdnin se blíží a je třeba myslet na nový školní rok. S tím souvisí zajištění obědů pro Vašeho školáka. Prodej stravného na měsíc září 2020 bude zahájen již příští týden a to v předem stanovených dnech. Více informací naleznete v tomto článku nebo v sekci Jídelna -> Oznamení vedoucí školní jídelny.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Dlouholetá spolupráce s klubem zápasu CZECH WRESTLING Chomutov
13.8.2020

Přečtěte si zajímavé informace o dlouholeté spolupráci naší školy s klubem zápasu v tomto článku v sekci "Spolupráce s externími organizacemi".

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Mapa webu

Slovo ředitele CZ

Vloženo: 19.8.2015 | Autor: Tomáš Křivan| Zobrazeno: 7498x |

Milé děti, vážení rodiče a přátelé,

 

otevřeli jste informační stránky nejstarší chomutovské základní školy. Byla postavena v letech 1892-1893 a od r. 1894 se v ní nepřetržitě vyučuje. Po celou dobu své existence se škola různě měnila a vyvíjela. Věřím, že se tento proces nezastaví ani v dnešní době, která nabízí obrovské možnosti všem, kteří ji chtějí využít. My, učitelé, a ostatní pracovníci školy proto usilujeme o to, aby se naše škola stala místem, které bude příjemné nejen našim zaměstnancům, ale především žákům. Jsem přesvědčen, že všem žákům jsou nabízeny stejné příležitosti k úspěchu a radosti. Určitě hodně závisí na žácích samotných a jejich rodičích.

 

Základní koncepce a zaměření naší školy vychází z následujících cílů. Chceme, aby škola byla místem příjemných zážitků, místem formování opravdových přátelství a učitelé byli těmi, na které budou děti rády vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Škola se profiluje svým školním vzdělávacím programem KLÍČ K ŽIVOTU tak, že je zaměřena na výuku předmětu informatika, cizích jazyků a matematiky. Jsme přesvědčeni, že zaměření našeho programu umožňuje zavádět nové formy práce a poznatky moderní pedagogiky a nebrání v dosahování výborných výsledků při klasických metodách výuky. Učitelky na prvním stupni používají genetickou metodu pro výuku čtení a psaní. Vyučujeme Hejného metodou matematiku.

 

Chceme děti i rodiče více vtahovat do dění ve škole, naslouchat jim a přijímat jejich připomínky a nápady. Snažíme se vycházet vstříc odlišnostem jednotlivých žáků a využít jejich schopností. Budeme se snažit vyrovnávat méně příznivé výchozí podmínky jednotlivých žáků. Velkou pozornost budeme trvale věnovat výuce cizích jazyků.

 

Usilujeme o to, aby naše děti uměly správně formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky, názory a nově získané vědomosti. Velký význam přikládáme tomu, aby žáci získali pevné základy ve studiu cizích jazyků, společně s poznáním nezbytnosti jejich aktivní znalosti a touhou po jejich zdokonalování. S tím souvisí i naše snahy o co nejširší využití možností zapojování do různých forem mezinárodní spolupráce. Velký význam přikládáme tomu, aby žáci získali pevné základy ve studiu cizích jazyků, společně s poznáním nezbytnosti jejich aktivní znalosti a touhou po jejich zdokonalování. S tím souvisí i naše snahy o co nejširší využití možností zapojování do různých forem mezinárodní spolupráce.

 

Stále se zabýváme tím, jak ve výchově každého žáka i ve své vlastní práci spojit dvě základní hodnoty - využití svobody s přijetím osobní a společenské zodpovědnosti. Jednou z největších hodnot, kterou můžeme dětem předat, je naučit je odpovědnosti sám za sebe i společné chování. Pouze člověk s vysokou úrovní kvalifikace a vyspělý po stránce morální může být úspěšný a spolehlivý. Obstojí ve společnosti i vůči sobě samému.Změny, které nás neustále provází, naopak nedávají prostor k pasivitě, ale i netoleranci, rasismu a xenofobii. I naše škola se stává multikulturní a snaží se etnickým odlišnostem vyjít vstříc. Vše při zachování OBČANSKÉHO PRINCIPU veškerého dění. Naším vzorem budiž sekulární, liberální školství prvorepublikového typu (politika v žádné podobě do škol nepatří; všichni žáci jsou si rovni, nijak se nerozlišují – jediným rozlišením je prospěch a chování).

 

Na závěr mi dovolte vyjádřit jedno přání směrem ke svým kolegům a rodičům. Berme, v té správné míře, naše děti jako partnery. Nezapomínejme, že jsou obory lidské činnosti (např. práce s informačními technologiemi), kde toho žáci vědí více než my a že jejich postřehy a nápady jim občas můžeme zcela vážně pouze závidět.

 

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy