Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků
15.6.2020

Schůzka se uskuteční v pondělí 22. 6. 202016 hodin ve školní jídelně v budově ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 (hlavní vchod školy z ulice Na Příkopech).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme rodiče, aby se dostavili bez dětí. Děkujeme.

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Ředitelské volno
8.6.2020

Ředitel školy rozhodl O udělení ředitelského volna na pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

Informace vedoucí školní jídelny - stravné na měsíc červen 2020
28.5.2020

O platbě stravného na poslední měsíc školního roku červen si přečtěte v tomto článku.

Eliška Marešová

vedoucí školní jídelny

Organizace docházky do školy žáků 6. - 8. ročníků od 8. 6. 2020
27.5.2020

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 může Vaše dítě docházet do školy. Prosím, přečtěte si pečlivě následující článek, kde jsou informace pro tuto docházku a veškeré nutné dokumenty, které je potřeba doručit do školy do 3. 6. 2020.

Miloslav Hons

ředitel školy

Vážení rodiče žáků 1. stupně, kteří od 25. 5. 2020 budou docházet do školy,
21.5.2020

nezapoměňte objednat obědy pro své dítě (pokud jste v návratce uvedli, že chcete pro Vaše dítě  zajistit obědy ve školní jídelně), pomocí objednávek přes internet (týká se i rodičů, kteří platí stravné na účet školy) na účtu strávníka. Objednávky oběda musíte provést sami, nejpozději však do pátku 21. 5. 2020. Jinak Vaše dítě nebude mít oběd zajištěn.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Změna termínu ŠvP pro 5. ročníky
15.5.2020

Vážení rodiče žáků 5. ročníku,

vzhledem k situaci vzniklé koronavirovou pandemií nemůžeme uskutečnit ŠvP v původním termínu. Navrhujeme jiný termín. Více informací a návratku najdete v tomto článku. Prosím o doručení návratky nejpozději do 19. 5. 2020.

Miloslav Hons, ředitel školy

Organizace docházky do školy žáků 1. stupně od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 může Vaše dítě docházet do školy. Prosím, přečtěte si pečlivě následující článek, kde jsou pravidla pro tuto docházku a veškeré nutné dokumenty, které je potřeba doručit do školy do 18. 5. 2020.

Miloslav Hons

ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Výuka 9. ročníků od 11. 5. 2020
4.5.2020

Přečtěte si na blogu školy informace o organizaci výuky (konzultacích) pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020.

Sportovní třída 2020/2021
9.4.2020

Termín podávání přihlášek do sportovní třídy šk. roku 2020/2021 je prodloužen do 22. 5. 2020. Přihlášku a více informací naleznete v článku.

Otevřen zápis do 1. tříd šk. roku 2020/2021
2.4.2020

Další informace zde

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021
31.3.2020

Odbor školství Magistrátu Města Chomutov vydal souhrnné informace o Zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2020/2021 pro všechny školy v Chomutově. Tyto nové informace a celý dokument najdete zde.

Mapa webu

Provoz školy

Vloženo: 10.3.2020 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 46426x
Milé děti a vážení rodiče.

Oznamuji vám tímto, že jsem rozhodl z provozních důvodů o udělení ředitelského volna na pondělí 29. a úterý 30. června 2020. V tyto dny se nebude ve škole vyučovat a ve školní jídelně vařit. 

Vysvědčení vydáme žákům v – pátek 26. června 2020 v upraveném režimu přístupu do školy po skupinách. 

 

            Škola je připravena se, v nutných případech, postarat o děti, především z prvního stupně, jejichž zákonní zástupci o to požádají v rozsahu tzv. dobrovolné výuky, tedy od 7:40 do 16:00 hodin.

Miloslav Hons, ředitel školy

V Chomutově 8..6.2020

 

Pozvánka na informativní schůzku

pro rodiče budoucích prvňáčků

Kdy: v pondělí 22. 6. 2020

V kolik: v 16:00 hodin

Kde: ve školní jídelně v budově ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 (hlavní vchod školy z ulice Na Příkopech)

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme rodiče, aby se dostavili bez dětí. Děkujeme.

Mgr. Markéta Kanická, zástupkyně ředitele školy

 

Důležité upozornění!

Milé děti, vážení rodiče.

            S politování vám musím oznámit, že z důvodu malého zájmu nebude ve školním roce 2020-2021 otevřena v šestém ročníku třída s rozšířenou výukou tělesné výchovytzv. sportovní třída a to ani v kombinaci s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Již přihlášení žáci z naší školy zůstanou i nadále ve svých původních třídách, přihlášení žáci z jiných škol budou, v případě zájmu, zařazeni do stávajících třídních kolektivů.

Děkujeme za pochopení.

Miloslav Hons, ředitel školy

V Chomutově 27. 5. 2020                                                                   

 

Uzavření školy

Milé děti, vážení rodiče, spoluobčané.

 

Na základě rozhodnutí vlády je od zítřka, to je od 11. 3. 2020 provoz školy přerušen. Mimo provoz bude i školní družina a školní jídelna (není nutné odhlašovat obědy, budou hrodocházkamadně odhlášeny po dobu uzavření školy). Vše až do odvolání.

 

Aktualizace dne 27. 5. 2020 - docházka žáků 6. - 8. ročníku do školy od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 8. 6. 2020 mohou nastoupit žáci 6. – 8. ročníku zpátky do škol. Nejedná se o klasickou výuku, ale o třídnické hodiny a konzultace.

Je nutné neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nejpozději do 3. 6. 2020), zda bude Vaše dítě docházet na tyto konzultace. Více důležitých informací, návratku a požadovanou dokumentaci naleznete v tomto článku.

Miloslav Hons, ředitel školy

Informace vedoucí školní jídelny o platbě stravného na měsíc červen

Vážení rodiče, milé děti,

přečtěte si informace vedoucí školní jídelny o platbě stravného na měsíc červen v tomto článku.

Eliška Marešová, vedoucí školní  jídelny

 

Aktualizace dne 21. 5. 2020 - přihlášení obědů pro žáky 1. stupně při docházce do školy od 25. 5. 2020

  • Nezapoměňte objednat obědy pro své dítě (pokud jste v návratce uvedli, že chcete pro Vaše dítě  zajistit obědy ve školní jídelně), pomocí objednávek přes internet (týká se i rodičů, kteří platí stravné na účet školy) na účtu strávníka. Objednávky oběda musíte provést sami, nejpozději však do pátku 21. 5. 2020. Jinak Vaše dítě nebude mít oběd zajištěn.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

 

Aktualizace dne 15. 5. 2020 - změna termínu ŠvP pro žáky 5. ročníku

Vážení rodiče žáků 5. ročníku,

vzhledem k situaci vzniklé koronavirovou pandemií nemůžeme uskutečnit ŠvP v původním termínu. Máme pro Vás náhradní řešení. Více informací si přečtěte v tomto článku. Návratku nám prosím doručte nejpozději do 19. 5. 2020.

Miloslav Hons, ředitel školy

Aktualizace dne 10. 5. 2020 - Docházka do školy žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče!

Žádáme vás nejpozději do 18. 5. 2020 sdělit informaci, zda Váš syn/Vaše dcera nastoupí od 25. 5. 2020 k denní docházce do školy.  V případě nedodržení tohoto termínu nebude dítě k výuce připuštěno.

Více informací a požadovanou dokumentaci, která je s touto docházkou do školy spojena, najdete v článku.

 

Aktualizace dne 4. 5. 2020 - Výuka 9. ročníků

Vážení rodiče, milé děti,

 

Od pondělí 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. tříd do školy. Nejedná se o klasickou výuku, ale konzultace, které budou zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Dotace bude dva dny v týdnu (úterý, čtvrtek, poprvé tedy 12. 5. 2020) po čtyřech hodinách (2 hodiny ČJ a 2 hodiny M).

 

Je nutné neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nejpozději do 7. 5. 2020), zda bude vaše dítě docházet na tyto konzultace. Žáci musí mít rodiči vyplněné čestné prohlášení (Velikost: 248.23 kB). Prohlášení přinesou žáci do školy v první den výuky. Bez tohoto podepsaného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do budovy školy a účastnit se výuky. Výuka bude probíhat v čase 8:00 – 11:40, škola bude přístupná od 7:50. V případě, že dítě přihlásíte k výuce, stává se výuka povinnou. Zvažte prosím, zda své dítě do školy pošlete. Protože se nejedná o klasickou výuku, je účast nadbytečná pro děti, které jsou již přijaté na střední školy nebo nemusí přijímací zkoušky absolvovat.

 

Roušky budou povinné při vstupu do školy a ve společných prostorách školy. V učebnách o jejich využití rozhodne vyučující. Maximální počet žáků ve třídě je 15, budou sedět po jednom v lavici. Ve školní jídelně se nebude vařit.

 

Další informace budou poskytovány průběžně.

 

V Chomutově, 4. 5. 2020                                                                   Miloslav Hons, ředitel školy

 

Aktualizace dne 13. 3. 2020

S účinností od pátku 13. března 2020 je zakázán přístup do obou tělocvičen školy i na školní hřiště.

Toto opatření platí až do odvolání.

 Miloslav Hons, ředitel školy

Kdy budou školy znovu otevřeny, se dozvíte ze sdělovacích prostředků a na webových stránkách naší školy.

Žáci obdrží zadání domácí práce prostřednictvím elektronické žákovské knížky do své e-mailové pošty nebo je najdou na webových stránkách své třídy a školy. Zároveň doporučujeme procvičování na těchto webových stránkách (aktalizováno 13. 3. 2020)

Pokud vyžadujete potvrzení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let, je možné si potvrzení vyzvednout v kanceláři školy v dopoledních hodinách.

V Chomutově 10. 3. 2020

Miloslav Hons, ředitel školy

Aktualizace ze dne 9. 4. 2020

Termín pro podávání přihlášek do sportovní třídy pro školní rok 2020/2021 byl prodloužen až do 22. 5. 2020. Více informací a přihlášku najdete v článku.

Test sportovních dovedností se uskuteční dne 29. 5. 2020 od 16:00 hodin v tělocvičně školy.

Miloslav Hons, ředitel školy

 

Aktualizace ze dne 13. 3. 2020

Informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - vydávání potvrzení

Vydávání potvrzení na „ošetřovné“ na Základní škole Chomutov, Na Příkopech 895 bude probéhat v těchto dnech a hodinách:

Pondělí 9 - 12 hodin
Úterý 9 - 12 hodin
Středa 9 - 12 hodin
Čtvrtek 9 - 12 hodin
Pátek 9 - 12 hodin

V mimořádných případech po telefonické domluvě na 474 651 418 nebo 602 864 563.

 

Aktualizace ze dne 12. 3. 2020

Informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Další aktualizace k žádosti získáte na webu ČSSZ

 

Aktualizace ze dne 13. 3. 2020

Elektronická žákovská knížka

V případě zasílání prací prostřednictvím elektronické žákovské knížky (eŽk) budou práce zasílány jak žákům, tak i jejich rodičům. Pokud budete mít potíže s přihlášením do eŽk postupujte takto: Článek Postup pro přihlášení do eŽK.

 

Vloženo: 26.2.2020 | Zobrazeno: 863x
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
přijme od září 2020
učitele s aprobací Český jazyk


Vloženo: 19.2.2020 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 206x
V kategorii juniorů se v anketě "Sportovec regionu Chomutovska 2019" umístil na 1. místě náš bývalý žák Jakub Remuta (rychlostní kanoistika SC 80 Chomutov). Kubo, gratulujeme a jsme na tebe moc pyšní!

Vloženo: 18.2.2020 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 252x
LVZ – tato používaná zkratka, která znamená Lyžařský výcvikový zájezd, plně odpovídá letošnímu lyžáku. Sněhové podmínky byly dobré a občas nám i svítilo sluníčko.

Vloženo: 29.1.2020 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 250x
I když to z fotografií se může zdát, že jsme byli za polárním kruhem, není tomu tak. :-) Na pozvání Kreissportbund Erzgebirge e.V. jsme si užili jeden krásný zimní den na lyžích a snowboardech v Skiareálu Fichtelberg v německém Oberwiesenthalu.

Vloženo: 29.1.2020 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 224x
Víte, co je to finanční gramotnost? Nevíte? To naši druháci, třeťáci a čtvrťáci určitě ví.

Vloženo: 16.1.2020 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 298x
Od ledna letošního roku (2020) na ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 dochází na návštěvu děti z chomutovských mateřských škol v doprovodu paní učitelek.

Vloženo: 20.12.2019 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 326x
Tu nejkrásnější a hřejivou atmosféru si užili všichni z naší školy díky koncertu skupiny Zfleku a nádhernému zpěvu paní učitelky Kuželové, pana učitele Votruby a sólu na trubku našeho Patrika Bosilkova.

Vloženo: 20.12.2019 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 239x
Dne 18.12. proběhla ve škole besídka třídy 2. A.

Vloženo: 12.12.2019 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 374x
V pátek 29. listopadu se krátce po skončení vyučování vydali žáci 6. C a 7. B na tajný výlet. Nevěděli, kde budou, ani kdy se v sobotu vrátí.

Vloženo: 11.12.2019 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 381x
V pátek 22. listopadu se žáci 2. stupně sešli v 16 různých skupinách, aby společně vytvořili plakáty plné informací o době před 30 a více lety.

Celkem: 282 článků