Kotva

Informace a sdělení

Vloženo: 2.6.2022 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 216x

Informace o platbě stravného na nový školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti.

Zajistěte obědy dětem ve školní jídelně včas. Informace o platbách stravného na nový školní rok 2022/2023 (rozpis dnů a časy prodeje) naleznete zde

 

Věnujte také pozornost závěru článku (dostatečná finanční hotovost na kontě strávníka opravňuje objednat objedy přes www.strava.cz).

 

Těšíme se na vás v novém školním roce ve školní jídelně.

V Chomutově, 17. 8. 2022

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

 

 

Vážení rodiče, milé děti, kolegyně a kolegové.

S politováním vám oznamuji, že ke dni 31. srpna 2022 bude zrušena třída VI. D a žáci budou od 1. 9. 2022 rozděleni do tříd VII. A, VII. B a VII. C.

 

Důvodem je nízký počet žáků. Žáci budou rozděleni po konzultaci se současným panem třídní učitelem, ale také vzhledem k nutnosti vytvořit třídy s rovnoměrným rozdělením žáků, například na dívky a chlapce a druhý cizí jazyk.

Budeme se snažit zachovat i současné přirozené vazby, ale nelze vyloučit to, že nebudou uspokojeny všechny představy a požadavky žáků nebo rodičů.

 

Všem děkuji za pochopení a věřím, že vše společně zvládneme a dětem se bude v nových kolektivech líbit.

 

Rozhodnutí ředitele školy najdete v tomto dokumentu.

 

S případnými dotazy se obracejte na paní zástupkyni Ing. Romanu Bekovou – romana.bekova@3zscv.cz, tel. 474 651 418.

 

V Chomutově 15. srpna 2022                                                                      

Miloslav Hons, ředitel školy

 

Vážení rodiče, milé děti, kolegyně a kolegové.

S politováním vám oznamuji, že ke dni 31. srpna 2022 bude zrušena třída II. C a žáci budou od 1. 9. 2022 rozděleni do tříd III. A a III. B.

 

Důvodem je nízký počet žáků v současném druhém ročníku. Žáci budou rozděleni po konzultaci se současnou paní třídní učitelkou, ale také vzhledem k nutnosti vytvořit třídy s rovnoměrným rozdělením žáků, například na dívky a chlapce.
Budeme se snažit zachovat i současné přirozené vazby, ale nelze vyloučit to, že nebudou uspokojeny všechny představy a požadavky žáků nebo rodičů.

 

Rozhodnutí ředitele školy najdete v tomto dokumentu.

 

Všem děkuji za pochopení a věřím, že vše společně zvládneme a dětem se bude v nových kolektivech líbit.

 

V Chomutově 14. června 2022

Miloslav Hons, ředitel školy

 

ní jídelny

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.