Kotva

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024

Vloženo: 10.3.2023
Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v termínu od 12. 4. a 13. 4. 2023, vždy 14 – 17 hodin tradiční formou za přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

1) na zápis se rezervujte on-line. K urychlení zápisu tento způsob preferujeme.
Ode dne 27. 3. 2023 od 12:00 bude na našich webových stránkách – www.3zscv.cz spuštěna rezervace k zápisu. Bude otevřena do 9.4.2023 do 20:00.

2) dostavte se v rezervovaném čase společně s předškoláčkem osobně k zápisu do školy

3) v případě, že nevyužijete elektronickou rezervaci, dostavte společně s předškolákem osobně k zápisu do školy  12. nebo 13.4. vždy mezi 14 a 17 hodinou.

!!! K zápisu přineste vždy rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Máte-li možnost tisku, pak vytištěnou a vyplněnou Žádost o zápis do 1. ročníku, případně Žádost o odklad povinné školní docházky.


 

 

 

Odklad školní docházky:

Budete-li žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte políčko - "Budeme pro dítě žádat odklad" (pokud tak neučiníte, nevygeneruje se vám žádost o odklad). Společně se žádostí o přijetí přineste do školy zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu od lékaře (obvodního lékaře vašeho dítěte). Pokud tyto doklady ještě nebudete mít v době zápisu, odevzdáte jen žádost o odklad a zprávy doručíte dodatečně.

Žádost o přijetí musí podat i zákonní zástupci dětí, kterým byl v roce 2022 udělen odklad povinné školní docházky.

 

Sdělení ředitele školy o odstávce elektřiny v naší škole ve čtvrtek 13. dubna 2023.

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 v době od 7:30 do 18:30 hodin bude vypnuta elektřinu pro celou naši školu. V tento den bude výrazně upravena výuka a budeme se snažit zajistit co nejvíce akcí pro jednotlivé třídy mimo budovu školy. Výuka a všechny akce skončí po 4. vyučovací hodině tj. v 11:40 a žáci půjdou domů.

 

1.- 3. ročník – třídy budou pracovat pod vedením svých třídních učitelek ve škole. Také mohou jít mimo školu, podle uvážení paní třídní učitelky.

 

4.- 9. ročník půjde do kina na film AVATAR II. Cena je 80,- Kč. Žáci, kteří  nezaplatí, budou pracovat ve škole. Také do 11:40. Sraz na promítání mohou třídní učitelé domluvit i před kinem. Promítání začíná v 8:30 hodin.

 

Ve školní jídelně se nebude vařit. Pokud zapomenete odhlásit obědy, bude tak učiněno vedoucí školní jídelny.

           

Provoz školní družiny bude také výrazně dotčen, proto žádám všechny rodiče, aby pokud to je možné, tento den své děti do školní družiny nedávali a pokud tak učiní, aby je co nejdříve vyzvedli.

 

UPOZORNĚNÍ – ZÁPIS budoucích prvňáčků bude probíhat i tento den v tzv. „starém papírovém režimu“ v době od 14:00 do 17:00.

 

Děkujeme za pochopení a věřím, že společně vše zvládneme bez větších komplikací.

 

Miloslav Hons, ředitel školy

V Chomutově 30. 3. 2023

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.