PARTNEŘI
Kotva

  

 

   

 

  

PROJEKTY
Aktuality
Hledáme kontakt na jazykového asistenta AJ
23.6.2017

Pro příští školní rok 2017-2018 hldáme jazykového asistenta na podporu výuky anglického jazyka. Proto se na vás všechny obracím s prosbou o zprostředkování kontaktu na případného kandidáta na tuto pozici. Více na blogu školy.

Miloslav Hons, ředitel školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
12.6.2017

Na blogu školy najdete článek, ve kterém najdete podrobné inofrmace o začátku školního roku. prosím, čtěte.

Oprava fasády školy
12.6.2017

V souvislosti s opravou vnější fasády je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat následující pravidla:

- nelézt na lešení
- nevstupovat pod lešení 
- nebrat, nepřemísťovat ani jinak nemainipulovat s materiálem stavbeřů, který bude v areálu školy uskladněn
- respektovat pokyny pracovníků stavby 

Je možné, že v určitých momentech bude třeba pohyb na hřišti částečně nebo zcela vyloučit. 

Miloslav Hons

Přihlášky a odhlášky obědů na konci školního roku
6.6.2017

Přihlášky a odhlášky obědů na měsíc červen 2017 pouze do 28. 6. 2017 do 8:30 hodin. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Žáci, kteří odcházejí ze školy, si přeplatky vyzvednou ve čtvrtek 29. 6. 2017.

 

 
 
Sportovní klání v rámci projektu

Sportovní klání v rámci projektu

Vloženo: 4.7.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 44x
Dne 17.6.2017 jsme se v rámci projektu "Zůstaňte s námi po škole! Aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji" zúčastnili sportovního dne na škole ESOZ Chomutov. A nevedli jsme si špatně.

 
 
Výlet dětí ze zájmových kroužků se vydařil.

Výlet dětí ze zájmových kroužků se vydařil.

Vloženo: 4.7.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 51x
Pro žáky a žákyně zájmových činností byl na konci školního roku připraven zajímavý výlet.

 
 
Sportovní odpoledne v družině

Sportovní odpoledne v družině

Vloženo: 4.7.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 39x
V měsíci červnu si Sportovní kroužek připravil pro děti školní družiny SPORTOVNÍ ODPOLEDNE.

 
 
Výsledky práce v kroužcích

Výsledky práce v kroužcích

Vloženo: 4.7.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 47x
Celý školní rok se žáci účastnili zájmové činnosti v různých kroužcích. Výstavu svých prací jsme mohli vidět celý měsíc.

 
 
Hledáme kontakt na jazykového asistenta AJ

Hledáme kontakt na jazykového asistenta AJ

Vloženo: 23.6.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 135x
Pro příští školní rok 2017 - 2018 se nám naskytla příležitost získat prostředky na zaplacení jazykového asistenta na podporu výuky anglického jazyka. Více informací v článku.

 
 
Třídní cyklovýlet - 2. C

Třídní cyklovýlet - 2. C

Vloženo: 22.6.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 99x
V sobotu 10.6. jsme vyrazili společně děti a rodiče na kolech „ Po stopách Maxipsa Fíka „.

 
 
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo: 12.5.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 224x
Vážení rodiče, prosím čtěte následující článek, ve kterém záskáte spoustu užitečných informací.

 
 
Den dětí ve škole

Den dětí ve škole

Vloženo: 12.6.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 130x
1. června se slaví dětský den. Letos připravovali žáci z pátých tříd soutěže na Domovince pro děti z prvního stupně.

 
 
Kulturní akce zájmové činnosti našich žáků

Kulturní akce zájmové činnosti našich žáků

Vloženo: 12.6.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 99x
Dne 11. 5. 2017 proběhla kulturní akce zájmových činností "Fletny" a "Kytara"

 
 
Oznámení strávníkům školní jídelny

Oznámení strávníkům školní jídelny

Vloženo: 6.6.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 97x
Přihlášky a odhlášky obědů na měsíc červen 2017 pouze do 28. 6. 2017 do 8:30 hodin. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Žáci, kteří odcházejí ze školy, si přeplatky vyzvednou ve čtvrtek 29. 6. 2017.

 
 
12 ... 9
Celkem: 84 článků

Zápis dětí do 1. ročníku pro rok 2017/2018

Vloženo: 9.2.2016 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 215822x
Zápis do 1. ročníku základní školy dětí, které k 31. srpnu 2017 dovršily šestý rok věku a dětí, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Zápis se koná na všech základních školách v Chomutově ve dnech

středa 5. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

čtvrtek 6. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy) předloží u zápisu doklad (občanský průkaz, rodný list dítěte) o bydlišti a věku dítěte.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže.