PARTNEŘI
Kotva

  

 

   

 

  

 

  

 

 

PROJEKTY
Aktuality
Stravné - bankovním převodem
13.11.2017

Žádáme rodiče, aby dodržovali zasílání platby za stravné na účet školy do 20. dne v měsíci. V případě, že platbu neodešlet do tohoto termínu, již platbu neposílejte, stravu uhraďte v pokladní dny hotově.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Volby do školské rady
2.11.2017

Tajné volby do školské rady při Základní škole Chomutov, Na Příkopech 895 proběhnou v úterý 14. 11. 2017. Volit bude možné od 7:30 do 17:00 hodin vhozením volebního lístku, který dostanete prostřednictvím svého dítěte, do volební urny umístěné v vestibulu školy. Více podrobných informací naleznete v sekci školská rada.

Třídní schůzky
2.11.2017

Třídní schůzky všech tříd proběhnou dne 14. 11. 2017 od 16:00 hodin v kmenových třídách Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895.

Schůzka třídních důvěrníků se koná 14. 11. 2017 od 15:30 hodin učebně VIII. C Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895.

Miloslav Hons, ředitel školy

 

Hledáme kontakt na jazykového asistenta AJ
23.6.2017

Pro příští školní rok 2017-2018 hledáme jazykového asistenta na podporu výuky anglického jazyka. Proto se na vás všechny obracím s prosbou o zprostředkování kontaktu na případného kandidáta na tuto pozici. Více na blogu školy.

Miloslav Hons, ředitel školy

 
 
Proč porostou v zimě na naší školní zahradě žluté krokusy

Proč porostou v zimě na naší školní zahradě žluté krokusy

Vloženo: 16.11.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 31x
Stejně jako v předchozích letech, i letos žáci 9. ročníku zasázeli na zahradě cibulky krokusů, které by měly vykvést ideálně na konci ledna, případně na začátku února. Ptáte se proč?

 
 

"Laborka z fyziky" aneb "hraní" si při hodině

Vloženo: 13.11.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 65x
Dne 8. 11. 2017 byly pro třídu IX. A připraveny laboratorní práce z fyziky. Věděli jste, že učivo o elektrickém proudu může být i zábava?

 
 
Strašidelný Halloween 6. B

Strašidelný Halloween 6. B

Vloženo: 1.11.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 151x
Temný úterní podvečer se sešli žáci 6. B ve své třídě, aby společně prožili svátek Halloween.

 
 
Sportovní akce v rámci projektu

Sportovní akce v rámci projektu "Zůstaň s námi po škole!"

Vloženo: 20.10.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 106x
Dne 26. 9. 2017 se 12 žáků naší školy zúčastnilo sportovní akce v Sokolově.

 
 
Beseda s pracovníky věznice v Novém Sedle

Beseda s pracovníky věznice v Novém Sedle

Vloženo: 5.10.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 189x
V pondělí 2. 10. se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy s pracovníky věznice v Novém Sedle.

 
 
Kroužek

Kroužek "Ruční zpracování kovů" opět zahájil činnost

Vloženo: 5.10.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 137x
Již několik let navštěvují žáci 8. ročníku kroužek "Ruční zpracování kovů" (dříve Technický kroužek) při SŠTGA. Včera 3. 10. 2017 si poprvé práci vyzkoušeli noví členové.

 
 
Trénink házenkářů v hodině tělesné výchovy

Trénink házenkářů v hodině tělesné výchovy

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 273x
Naši žáci prvních až pátých tříd si vyzkoušely v hodinách tělesné výchovy, jak vypadá opravdový trénink házenkářů.

 
 
O houbách u nás ve škole

O houbách u nás ve škole

Vloženo: 22.9.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 208x
V úterý 19. 09. 2017 se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili přednášky o houbách, kterou si pro žáky připravil Jaroslav Malý.

 
 
Výjezd 6. A do kempu ATC Hradec o Kadaně

Výjezd 6. A do kempu ATC Hradec o Kadaně

Vloženo: 12.9.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 383x
Hned první týden školy třída 6. A vyjela od 6. do 8. září na třídenní seznamovací výlet s novou paní učitelkou třídní do kempu v Hradci u Kadaně.

 
 
Branný den

Branný den

Vloženo: 8.9.2017 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 387x
V pátek 8. září se žáci 7. - 9. tříd zúčastnili branného dne, který pro nás zorganizovali pracovníci Muzea civilní obrany z Ústí nad Labem.

 
 
12 ... 10
Celkem: 96 článků

Zápis dětí do 1. ročníku pro rok 2017/2018

Vloženo: 9.2.2016 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 263547x
Zápis do 1. ročníku základní školy dětí, které k 31. srpnu 2017 dovršily šestý rok věku a dětí, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Zápis se koná na všech základních školách v Chomutově ve dnech

středa 5. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

čtvrtek 6. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy) předloží u zápisu doklad (občanský průkaz, rodný list dítěte) o bydlišti a věku dítěte.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže.